ONZE PRIVACY VERKLARING

 

Stella Campers hecht veel belang aan  de privacy van zijn klanten en is reeds lang voor het in voege treden van de GDPR EU-Verordering per 25.05.2018 in regel met de bescherming van de gegevens van zijn klanten.

Uw persoonsgegevens worden door Stella Campers bvba, hoge wei 5 te 1930 Nossegem – Zaventem, tel 02/725.1.75 en mail stella@stellacampers.be verwerkt voor het klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop of opdracht.

Deze verwerking heeft in eerste instantie NIET als doel gebruikt te worden voor marketing doeleinden (om u nieuwe producten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang van ondernemen.

Deze verwerking heeft anderzijds wel als doel uw gegevens op te slaan teneinde in regel te zijn met de wettelijke regels die gelden op handel drijven (opmaken van facturen en bijhouden ervan gedurende de wettelijke termijn zijnde zeven jaar na het opstellen van een factuur).

Uw persoonsgegevens zullen nooit aan andere partijen kenbaar gemaakt worden en zijn alleen toegankelijk voor de zaakvoerder en de boekhouder van de firma.

Voor al onze klanten verwerken wij alleen volgende gegevens :
- Naam en adres
- Telefoon nummer en email adres
- In voorkomend geval (dus bij onderhoud of herstelling) de nummerplaat en chassis nummer van het voertuig.

Andere persoonlijke gegevens zoals betaalgegevens, familiale situatie, gezondheidstoestand, religieuze strekking, juridisch verleden, studieniveau, enz. … worden door ons NIET verwerkt. Een uitzondering op deze regel geldt voor leveranciers en andere personen aan dewelke wij een betaling uitvoeren. In dat geval wordt het bankrekening nummer opgeslagen in onze boehouding.

Omdat elke transactie (aanvraag voor offerte, een bestelling, een herstelling, een factuur, …) een eigen uniek nummer geniet dat gekoppeld is aan uw persoonlijk account in onze boekhouding, garanderen wij hiermee dat wij deze gegevens persoonlijk verwerken en niet delen met andere partijen.

De persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen in het boekhoud programma en in de lijst van werkfiches. Deze bevinden zich op een computer die fysisch binnen ons bedrijf aanwezig is (wij slaan niets op bij derde partijen of in de “cloud”)  zodat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de bevoegde personen binnen ons bedrijf. Om toegang te hebben tot deze gegevens dienen de zaakvoerder en de boekhouder (de enigen die toegang hebben) zich de toegang te verschaffen door gebruik te maken van beveiligde toegang systemen.

Wij maken gebruik van SSL certificaten en kunnen daardoor een veilig verkeer en overdracht van gegevens bij een contact of communicatie garanderen.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens zal ALLEEN gebeuren in het kader wettelijke verplichtingen zoals de fiscale administratie (BTW of belastingen) of in het kader van een gerechtelijk onderzoek/procedure, nooit aan andere partijen.

U kan door ons benaderd worden in verband met het meedelen van informatie betreffende onze sector (veranderde wetgeving : nieuwe richtlijnen voor gebruik, wijzigingen bij de Technische Controle, en dergelijke meer) omdat wij het belangrijk vinden onze klanten op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen in de wetgeving.

 Informatie van algemeen belang voor onze sector, het aankondigen van speciale evenementen en soortgelijke belangrijke informatie kan u mogelijks van ons ontvangen op uitzonderlijke basis, maar geenszins onder de vorm van promotionele en andere aanbiedingen.

Als u deze informatie van ons niet wenst te ontvangen, volstaat het ons dat mee te delen op stella@stellacampers.be

U kan ons ten allen tijde vragen - via een geschreven, gedateerde en ondertekende brief, vergezeld van een identiteitsbewijs (fotokopie identiteitskaart) - welke gegevens wij over u verwerken. Desgevallend kan u ons vragen om deze gratis te verbeteren of aan te vullen.

Wij kunnen niet uitsluiten dat onze service provider zonder ons medeweten de IP adressen van bezoekers van onze site kan identificeren. Indien dit zou gebeuren is dit in elk geval zonder ons medeweten en zeker zonder ons akkoord. Dit zal dan ook resulteren in het neerleggen van een klacht bij de bevoegde instanties.

Weliswaar hebben wij van onze service provider vandaag de garantie dat zoiets niet zal gebeuren.

Wanneer u met ons een contact hebt per mail dan zal uw mail adres automatisch opgeslagen worden in ons mail programma zodanig dat wij u nadien via mail op uw vraag kunnen antwoorden.

Als u het niet eens bent met de wettelijke manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich gratis wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Zo u nog verdere vragen zou hebben mag u ons gewoon bellen op 02.725.1.725 of mailen op het hoger opgegeven mail adres.

Stella Campers BVBA   Fabrieksstraat 59   1930 Zaventem   Tel.: +32 02-7251725   E-Mail: stella@stellacampers.be